قابلیت جدید در نرم افزار منو دیجیتال

 

قابلیت های جدید منوی  دیجیتال

در تاریخ 27/10/1400  قابلیت دو زبانه به منو اضافه گردید و همچنین در  قسمت مدیریت تعیین  سطح دسترسی  کاربران نیز اضافه شد