پرواز آزمایشی هواپیمای تمام الکتریکی ناسا


ناسا به اولین پرواز آزمایشی هواپیمای تمام الکتریکی خود که می‌تواند صنعت هوانوردی را سبزتر، پاک‌تر و بی‌صداتر کند، نزدیک می‌شود.
ناسا برای اولین پرواز آزمایشی هواپیمای برقی خود موسوم به "X-۵۷" آماده می‌شود، هواپیمایی که نه با بنزین مخصوص هواپیماها، بلکه با باتری‌های لیتیوم یونی مشابه آنچه در لپ‌تاپ استفاده می‌شود، کار می‌کند.